Project

Nieuwe geïntegreerde opties voor slimme mobiliteit

Acroniem
NISTO
Code
41W08913
Looptijd
01-03-2013 → 31-12-2015
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
Trefwoorden
geintegreerde slimme mobiliteit opties
 
Projectomschrijving

    Nisto New Integrated Smart Mobility Options EG Interreg IVB Noordwest-Europa (NWE) 358K-nisto Prof. S. Gautama Op dit moment zijn er tal van mobiliteitsconcepten ontwikkeld en transport piloten in Noordwest-Europese steden en regio's ten uitvoer worden gelegd. Pilots op elektrische mobiliteit, car-to-car communicatie, mobiliteitsmanagement, smartphone apps op het openbaar vervoer en stad logistiek om er maar een paar van hen. Publieke en private organisaties en vooral de EU-commissie besteden miljarden euro's in de huidige financieringsprogramma's (2007-2013) voor het testen van innovatieve benaderingen. Dit heeft zijn oorsprong in de stedelijke groei die steden over de hele wereld ervaren: Meer en meer mensen verhuizen naar de steden, die resulteert in een hogere vraag naar vervoer, terwijl tegelijkertijd de uitstoot moeten worden teruggebracht tot een bepaalde leefkwaliteit in hoog mogelijk te maken stedelijke gebieden. De behoefte aan alternatieve vervoerswijzen en het veranderen van de infrastructuur is groot. De partners zal een nieuwe geïntegreerde evaluatie tool kit te ontwikkelen voor Europese steden om de integratie van mobiliteit en transport concepten te ondersteunen met het oog op het transport systeem te optimaliseren, terwijl op hetzelfde moment te behouden of te verbeteren kwaliteit van het milieu. Het partnerschap zal werken aan het vinden van een consensus over hun idee van slim en duurzaam vervoer. Dit zal de basis vormen voor het hele project en zal ook met de stakeholders in de partnerregio's worden besproken om een ​​transnationaal aanvaardbaar visie die van belang is voor NWE te komen. De partners zullen ook gebruik maken van het uitvoeren van pilots en nieuwe demonstratieprojecten in een proces van twee stappen te testen en te controleren of de functionaliteit van de tool kit.