Project

Samen voor een rechtvaardiger bosbeleid? Transnationale samenwerking inzake rechtvaardigheidspromotie in de Vrijwillige Parterschapsovereenkomsten (VPO’s) van de Europese Unie (EU)