Project

Samen voor een rechtvaardiger bosbeleid? Transnationale samenwerking inzake rechtvaardigheidspromotie in de Vrijwillige Parterschapsovereenkomsten (VPO’s) van de Europese Unie (EU)

Looptijd
01-11-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Development studies
    • Environmental politics
    • European union politics
    • Interest group politics
Trefwoorden
bosbeleid
 
Projectomschrijving

The Vrijwillige Partnerschapsovereenkomsten (VPOs) vormen het externe luik van het Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) actieplan, een ambitious plan in de strijd tegen handel in illegale hout. De VPOs bestaan uit onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en houtproducerende landen. Ze bevatten verbintenissen inzake sociale en ecologische hervormingen in de bossector, overeengekomen op basis van een sociaal overleg tussen lokale belanghebbenden. In ruil voor deze hervormingen biedt de EU markttoegang voor geverifieerd legaal hout. Supporters van FLEGT stellen vaak dat de VPOs de bossector rechtvaardiger maken door rechten te institutionaliseren en gemarginaliseerde groepen een stem te geven. Kritische stemmen argumenteren daarentegen dat de VPOs maar weinig vat hebben op structurele ongelijkheden. Dit doctoraat onderzoekt in welke mate en op welke manier de VPOs bijdragen tot rechtvaardigheidspromotie in de bossector. Concreet onderzoekt het (1) de organisatie van actoren die pleiten voor rechtvaardigheid in de VPO-processen en hun specifieke aandachtspunten, (2) de aanwezigheid van transnationale samenwerkingingsverbanden en (3) de invloed van transnationale samenwerkingverbanden op het ontstaan en de verspreiding van rechtvaardigheidsnormen. Dit zal gebeuren aan de hand van diepgaande casestudies van twee VPO-processen. Het onderzoek combineert verscheidene innovatieve kwalitatieve methodes, zoals elite-interviews en kwalitatief netwerkonderzoek.