Project

De rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het domein van strafrecht: zoeken naar een evenwicht tussen het respect voor diversiteit in het strafrecht van de lidstaten en de nood aan effectieve interpretatie van EU instrumenten