Project

De rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het domein van strafrecht: zoeken naar een evenwicht tussen het respect voor diversiteit in het strafrecht van de lidstaten en de nood aan effectieve interpretatie van EU instrumenten

Code
G042223N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Comparative law
    • Criminal law
    • European law
    • Legal theory, jurisprudence and legal interpretation
Trefwoorden
Methoden van interpretatie
 
Projectomschrijving

Strafrecht blijft een bijzonder gevoelige rechtstak. Hoewel vaak in verband gebracht met nationale identiteit en soevereiniteit, groeiden de bevoegdheden van de EU de afgelopen decennia gestaag. Het materiële toepassingsgebied werd groter, de besluitvorming werd aangepast en de rol van het Hof van Justitie erkend. Het is frappant dat de term ‘strafzaak’ op EU niveau niet gedefinieerd is. Gedurende vele jaren lag de verantwoordelijkheid voor de interpretatie ervan bij de lidstaten. In het licht van de recente erkenning van diens rol, beschikt het Hof van Justitie over de mogelijkheid om de term te interpreteren. Jammer genoeg zijn die interpretatieve methoden weinig transparant en niet aangepast om in strafzaken toegepast te worden. Sommige methoden zijn onverenigbaar met fundamentele principes die het bevoegdheid van de EU in strafzaken vormgeven. Dit project heeft tot doel een nieuw interpretatief kader te ontwikkelen, opdat het Hof dat kan toepassen voor de interpretatie van de term ‘strafzaak’. Eerst zal de kennis over de interpretatieve methoden geüpdatet worden, aangezien bestaand onderzoek relatief oud is. Nadien zullen de interpretatieve methoden concreet toegepast worden op een selectie van EU instrumenten. Dit werd nog nooit eerder gedaan. Tot slot zal de verenigbaarheid van de interpretaties met de nationale constitutionele rechtsordes getoetst worden. Deze drie stappen zullen de onderzoeker in staat stellen om een nieuw interpretatief kader te ontwikkelen.