Project

Gezondheidsbevorderende interventie bij schoolgaande adolescenten in Ecuador: een cluster gepaard en gerandomiseerd onderzoek met controle groep.