Project

Modellering en validatie van analgesie voorspelling voor computergestuurde TIVA systemen

Looptijd
01-11-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Anaesthesiology not elsewhere classified
  • Engineering and technology
    • Automation and control systems
    • Biomedical modelling
Trefwoorden
computergestuurde TIVA systemen
 
Projectomschrijving

Is anesthesie beheer onderhevig aan fouten? Kunnen we er vanuit gaan dat een gestandaardiseerde procedure betrouwbaar en optimaal is OF met grote risico’s kampt door patiënt variabiliteit? Hoe dan ook is er ruimte voor verbetering in de anesthesie optimalisatie en in het verminderen van het risico voor de patiënten. Modellering en validatie van analgesie voorspelling voor computergestuurde TIVA systemen biedt de mogelijkheid om ondersteuning te bieden aan de experts: anesthesiologen. Drie componenten definiëren de algemene anesthesie status: hypnose, analgesie, en neuromusculaire blokkade. In anesthesie voorziet de specialist een aangepaste cocktail van verschillende geneesmiddelen om anesthesie in de patiënt te induceren en te behouden. Terwijl moet er geprobeerd worden om onder/overdosering te vermijden en om te gaan met patiënt variabiliteit. Hoewel hypnose en neuromusculaire blokkade goed gekarakteriseerd zijn voor geautomatiseerde injectie, blijft analgesie een open probleem. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een fysiologisch, wiskundig model voor analgesie, en de integratie van het model in een holistisch systeem voor continue intraveneuze injectie. Gebaseerd op modellen en patiënt onderzoek zal een multivariabele regelaar ondersteuning bieden aan klinische besluitvorming om anesthesie toediening te optimaliseren en om de volgende titratie te berekenen tijdens een onderhoud. The voorgestelde methodes zijn uniek in dit vakgebied in België en wereldwijd.