Project

Fenolische componenten uit Brassica nevenstromen als bio-actieve component voor hypertensie en obesitas

Looptijd
01-01-2012 → 31-10-2016
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
bio activiteit fenolische componenten Brassica ACE-inhibitor CCK1-receptor
 
Projectomschrijving

De productie van Brassica, levert een grote hoeveelheid nevenstromen, welke rijk zijn aan fenolische componenten. In dit voorstel zal na enzymatische en/of microbiologische behandeling van deze reststroom, verschillende extracten bereid worden rijk aan fenolische componenten. Deze extracten zullen verder gekarakteriseerd worden op hun fenolisch profiel aan de hand van UPLC-MS. Anderzijds zullen de extracten onderworpen worden aan in vitro en in vivo bio-activiteitstoetsen, namelijk ACE-inhibitorische en CCK1-receptor activiteit. Dit onderzoek kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe antihypertensieve en verzadiginsinducerende componenten binnen het domein van de functionele voeding.