Project

Casusalternantie in hedendaags Duits: een corpusgebaseerde analyse van het gebruik van de accusatief en datief bij niet-transparante werkwoordconstructies met "Wechselpräpositionen".