Project

Casusalternantie in hedendaags Duits: een corpusgebaseerde analyse van het gebruik van de accusatief en datief bij niet-transparante werkwoordconstructies met "Wechselpräpositionen".

Code
3F021412
Looptijd
01-10-2012 → 30-09-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
    • Theory and methodology of linguistics
    • Other languages and literary studies
Trefwoorden
semantiek corpuslinguïstiek syntaxis Duits West-Europa Kwantitatief Surveys en enquêtering Taal- en tekstanalyse 20e eeuw Hedendaags Taalkunde
 
Projectomschrijving

Aan de hand van corpusanalyse onderzoekt dit project de motivaties van de casusalternantie tussen datief en accusatief in werkwoordelijke constructies met “Wechselpräpositionen” in hedendaags Duits. Vertrekkende vanuit een constructionistisch perspectief worden alternerende constructies met specifieke semantische functies aangenomen, en wordt er gefocust op de interactie tussen de constructies en de semantische en morfosyntactische eigenschappen van hun lexicale items.