Project

InnoVEOX: opleiding van een nieuwe generatie onderzoekers in innovatieve elektrochemische oxidideprocessen voor de verwijdering en analyse van microverontreinigingen in waterstromen