Project

InnoVEOX: opleiding van een nieuwe generatie onderzoekers in innovatieve elektrochemische oxidideprocessen voor de verwijdering en analyse van microverontreinigingen in waterstromen

Acroniem
innoVEOX
Code
41H02319
Looptijd
01-10-2019 → 30-09-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Structural analysis
Trefwoorden
verontreiniging
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Hoewel het Europese zoetwatersysteem nauwlettend wordt gevolgd door verschillende Europese kaders, is aangetoond dat organische chemische verontreinigende stoffen nog steeds de helft in gevaar brengen. Het InnovEOX R & D-trainingsnetwerk is gebouwd om deze aanzienlijke uitdaging aan te pakken en een oplossing te bieden: innovatieve elektrochemische afvalwaterzuiveringstechnieken stimuleren om zeer gevaarlijke organische microverontreinigingen effectief af te breken, milieuvervuiling te verminderen en de Europese kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren. Door een opleidingskader op te zetten om de volgende generatie hooggekwalificeerde ESR's op te leiden op een van de meest veelbelovende gebieden van de afbraak van microverontreinigende stoffen, zal dit belangrijke innovaties mogelijk maken die nodig zijn om een ​​nieuw niveau van EU-excellentie te creëren en de O&O van de EU te versterken capaciteit in het veld. Het algemene doel van InnovEOX is het opleiden van 15 creatieve, ondernemende en innovatieve ESR's met een hoge inzetbaarheid en loopbaanperspectieven, die nieuwe technologieën in de industrie en de academische sector kunnen promoten. De belangrijkste O & O-doelstellingen van InnovEOX zijn: 1) de verkenning van alternatieve elektrochemische oxidatieroutes door het genereren van verschillende oxidatieve radicalen, 2) de ontwikkeling van gecombineerde fotokatalytische / elektrochemische oxidatietechnieken, 3) de ontwikkeling van nieuwe analytische benaderingen voor de scheiding en identificatie hiervan microverontreinigende stoffen en hun afbraakproducten, en 4) een beoordeling van de effecten van de ontwikkelde behandelingen op de aquatische toxiciteit, biologische afvalwaterzuivering en het milieu als geheel via een levenscyclusanalyse. Deze doelstellingen gecombineerd zullen zorgen voor een opleiding van hoge kwaliteit met een hoge maatschappelijke impact voor de betrouwbare, economische en volledige verwijdering van prioritaire verontreinigende stoffen uit afvalwater. Gedreven door een interdisciplinair en intersectoraal consortium van 10 vooraanstaande begunstigden en 7 partnerorganisaties, zal het voorstel innovatieve training bieden op basis van een optimale balans tussen onderzoek en formele training.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.