Project

Valorisatie van reststromen uit de agro-voedingsindustrie

Acroniem
VALORFOOD
Code
HWB21K00114
Looptijd
01-09-2014 → 29-02-2016
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
reststromen agro-voedingsindustrie
 
Projectomschrijving

In de agro-voedingsindustrie ontstaan er grote verlies- en nevenstromen (te kleine aardappelen, groene deel van de prei, misvormde komkommers, misvormde croissants, ...). Momenteel gebeurt de valorisatie van dergelijke reststromen vrij laag in de cascade van waarde behoud. Dit project beoogt een zo hoog mogelijke valorisatie van deze reststromen in deze cascade. Na inventarisatie van de reststromen in de agro-voedingsindustrie in West-Vlaanderen en het inschatten van hun valorisatiepotentieel zal voor een selectie van reststromen onderzocht worden welke technieken het meest geschikt zijn om deze zo hoog mogelijk in de waardeketen te valoriseren. Volgende mogelijkheden zullen voor de betreffende reststromen worden onderzocht:
- gebruik van de reststroom als ingrediënt voor een voedingsproduct
- gebruik van de gestabiliseerde reststroom als ingrediënt voor een voedingsproduct
- gebruik van de gestabiliseerde reststroom als ingrediënt voor een diervoeder (hobbydieren)
- gebruik van extract(en) uit (gestabiliseerde) reststroom als ingrediënt voor een voedingsproduct / nutraceutical