Project

ADV_BIO: Technologische innovatie in de productie van nieuwsoortige biobrandstoffen die toepasbaar zijn op het Belgisch grondgebied in het weg- en luchtverkeer, en techno-economische en omgevinsstudies.