Project

ADV_BIO: Technologische innovatie in de productie van nieuwsoortige biobrandstoffen die toepasbaar zijn op het Belgisch grondgebied in het weg- en luchtverkeer, en techno-economische en omgevinsstudies.

Code
160R09120
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2025
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant genetics
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant breeding and biotechnology
    • Forestry breeding and biotechnology
Trefwoorden
biobrandstoffen populier mais crispr genetische modificatie genfunctie lignin
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt het ontwikkelen van innovatieve manieren om nieuwe biobrandstoffen te produceren uit microalgen en lignocellulose met toepassing in het Belgishce weg- en luchtverkeer. Dit project focuseert op het ontwikkelen van innovatieve en competitieve technologische productieschema's om Belgie te positioneren als een strategische partner en speler inzake de eco-efficiënte productie van alternatieve tweede en derde-generatie (bio)brandstoffen.