Project

Het gebruik van anti-MT antilichamen als nieuwe therapie voor acetaminophen-geïnduceerde leverschade.