Project

Biodiversiteit, biogeografie en impact van klimaatverandering op mos-geassocieerde diatomeeëngemeenschappen in de Arctis