Project

Biodiversiteit, biogeografie en impact van klimaatverandering op mos-geassocieerde diatomeeëngemeenschappen in de Arctis

Code
3F030320
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Climate change
    • Biogeography and phylogeography
    • Conservation and biodiversity
Trefwoorden
Arctisch
 
Projectomschrijving

We leven vandaag in het Antropoceen, een nieuw geologisch tijdperk dat wordt gekenmerkt door veranderingen in het klimaat, veroorzaakt door de mens. Vooral polaire regio’s zijn hier gevoelig aan. Om te evalueren hoe sterk Arctische terrestrische ecosystemen worden beïnvloed, zijn sensitieve bio-indicatoren noodzakelijk. In dit project wordt gefocust op Arctische mos-geassocieerde (MA) diatomeeën. Deze microalgen zijn belangrijke componenten van microbiële mosgemeenschappen, hebben korte generatietijden, zijn gevoelig aan hun omgeving en zijn voor lange tijd te bewaren door hun silica celwanden. Een revisie van hun diversiteit en biogeografie is nodig omdat de huidige informatie onvolledig en ongeschikt is voor meta-analysen omwille van incorrecte taxonomische beslissingen in het verleden. In dit project zullen veelvoorkomende Arctische mossengenera worden gesampled om een eerste taxonomisch correcte inventaris op te stellen. Deze database zal worden gebruikt om de effecten van de omgeving, het klimaat en geografie op de diatomeeënverspreiding te evalueren. Patronen in historische mosstalen zullen worden geanalyseerd en vergeleken met recente stalen om klimaatverandering op lange termijn te reconstrueren. Er wordt verwacht dat de diatomeeëndiversiteit sterk werd onderschat in het verleden en over een belangrijke endemische component beschikt. Bovendien wordt verwacht dat recente klimaatverandering heeft geleid tot sterke veranderingen in Arctische MA diatomeeëngemeenschappen.