Project

De rol van cognitieve inspanning bij gemotiveerd gedrag: een neurocognitieve benadering