Project

Biomerker benadering als alternatieve methode voor het opsporen van residuen van exogeen toegediende thyreostatica bij nutsdieren in het kader van het controleprogramma (THYREOMERK)