Project

Biomerker benadering als alternatieve methode voor het opsporen van residuen van exogeen toegediende thyreostatica bij nutsdieren in het kader van het controleprogramma (THYREOMERK)

Code
160G9113
Looptijd
01-02-2013 → 31-01-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary public health and food safety
Trefwoorden
thiouracil biomerker drempelwaarde
 
Projectomschrijving

Thiouracil is een schildklierremmer die illegaal wordt toegediend aan nutsdieren (vetmesterij). Vroeger werd dit product als zuiver synthetisch beschouwd en bedrijven die positief testen worden tot op vandaag afgestraft. Inmiddels blijkt thiouracil ook een endogene oorsprong te kennen. Het vooropstellen van een nieuwe Europese drempelwaarde alsook het identificeren van biomerkers die een onderscheid endogeen/synthetisch kunnen maken, staat daarom centraal in dit onderzoeksproject.