Project

De ontwikkeling van ICT-competenties in het lager onderwijs: Exploreren van de toegevoegde waarde van gedragsgerelateerde leraar- en schoolkenmerken

Code
01P00515
Looptijd
01-10-2015 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
ICT-competenties
 
Projectomschrijving

Onderwijssystemen verwachten steeds vaker dat scholen en leraren verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de ontwikkeling van de ICT-competenties van hun leerlingen. Als zodanig vormt de identificatie van de kenmerken van leerkrachten en school die het leren van de ICT-competenties van leerlingen ondersteunen of verhinderen, een belangrijke vraag in het onderzoek naar ICT-integratie. Een eerste onderzoeksdoelstelling (RO1) van dit project is het empirisch testen en valideren van de multidimensionale structuur van een prestatiegerichte ICT-competentieschaal. We gaan in op eerder onderzoek door een ICT-competentieschaal te ontwikkelen die niet gebaseerd is op zelfgerapporteerde metingen en geen ICT-competentie veronderstelt om een ​​eendimensionale constructie te zijn. Een tweede onderzoeksdoelstelling is gericht op de ontwikkeling en validatie van verfijnde metingen van gedragsdocenten en schoolkenmerken die verband kunnen houden met de ICT-competenties van het basisonderwijs (RO2). Verder onderzoeken we de relatie tussen de competentiescores van leerlingen van leerlingen en gedragsleerkrachten en schoolkenmerken (RO3). We breiden eerdere studies uit door onderzoek naar gedragsleraar en schoolvaardigheden naast de traditioneel gebruikte achtergrond en structurele leerkracht en schoolkenmerken. Ten slotte bestuderen we hoe gedragsdocenten en schoolkenmerken zich verhouden tot prestatieverbeteringen in de ICT-competenties van leerlingen (RO4). Dit zal een van de eerste onderzoeken zijn die de toegevoegde waarde van leraren en scholen voor de ontwikkeling van de ICT-competenties van leerlingen behandelt.