Project

Ontrafelen van het segregatiepatroon van mitochondriale DNA mutaties aan de hand van embryo‟s en pluripotente stamcellen