Project

Het gebruik van artificiële intelligentie bij besluitvorming op bestuursniveau in vennootschappen: een juridische analyse

Code
01D26921
Looptijd
01-10-2021 → 31-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Comparative law
    • Corporate law
    • Information law
Trefwoorden
Vennootschapsrecht Bestuursbeslissingen Artificiële intelligentie
 
Projectomschrijving

Het voorbije decennium werd artificiële intelligentie (AI) langzaamaan ingezet binnen het bestuur van innovatieve vennootschappen. Dit terwijl het bestaand vennootschapsrecht toegespitst is op menselijke besluitvormers, wat rechtsonzekerheid veroorzaakt over de toelaatbaarheid van AI-ondersteunde besluitvorming en de aansprakelijkheidsimplicaties ervan. Daarom tracht dit proefschrift de juridische problemen die AI in die context oproept te analyseren, en gepaste wijzigingen aan het recht voor te stellen.