Project

Een constructionistische microtypologie van concessief-conditionele zinsconstructies in het hedendaags Duits: formele en functionele variatiepatronen