Project

Een constructionistische microtypologie van concessief-conditionele zinsconstructies in het hedendaags Duits: formele en functionele variatiepatronen

Code
01D18621
Looptijd
01-10-2021 → 31-10-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • German language
  • Corpus linguistics
  • Grammar
  • Pragmatics
  • Semantics
Trefwoorden
concessief-conditionele zinsconstructies allostructies constructiefamilie intersectieve gradiëntie QUD (question under discussion) nieuwsgierige (‘inquisitieve’) semantiek taalhandelingsscenario gebruiksgebaseerde constructiegrammatica
 
Projectomschrijving

Dit project is het eerste grootschalige onderzoek naar concessief-conditionele zinnen (CC’s) vanuit de gebruiksgebaseerde constructiegrammatica. In het Duits verbindt intersectieve gradiëntie ‘universele’ en ‘alternatieve’ CC’s met predicaten die vraagzinnen inbedden. A.d.h.v. uitgebreide corpusdata zal het project een constructionistische microtypologie opstellen van Duitse CC’s, de grammaticalisatieschaal documenteren die CC’s verbindt met predicaten, en de discoursbasis van dit verband formeel analyseren.