Project

Syntactische en semantische restricties bij het parallel verwerken van woorden tijdens het lezen