Project

Syntactische en semantische restricties bij het parallel verwerken van woorden tijdens het lezen

Code
3F015120
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Psycholinguistics and neurolinguistics
  • Semantics
  • Syntax
 • Social sciences
  • Cognitive processes
  • Research methods and experimental design
Trefwoorden
lezen
 
Projectomschrijving

In dit vier-jaar durende project heb ik het doel om verschillende hypotheses te testen die gegenereerd zijn door een nieuw model van lezen. Dit computationeel model, genaamd de "OB1-reader", gaat er van uit dat we informatie uit meerdere woorden kunnen halen tijdens één oogopslag. Het model is gebaseerd op studies die aantonen dat dit het geval is voor orthografische informatie, maar is relatief beperkt in zijn assumpties over semantische en syntactische informatie. De bedoeling van dit onderzoek is om na te gaan in hoeverre dit dus ook het geval is voor semantische en syntactische representaties. Daarvoor zal dit project opgesplitst worden in drie verschillende delen waarbij elk deel zich focust op één bepaalde onderzoeksmethode en/of hypothese. Een eerste tak waarop dit onderzoek zich zal toespitsen is semantische en syntactische restricties bij woord-identificatie tijdens het zin-superioriteitseffect (i.e., de observatie dat we individuele woorden beter herkennen als ze in een correcte zin geplaatst worden). Ten tweede zullen we ook kijken naar semantische en syntactische invloeden in het flanker-paradigma (i.e., een paradigma waar mensen een taak moeten uitvoeren over een woord die omringt is door andere woorden). Ten laatste willen we ook kijken naar de effecten die semantische en syntactische manipulaties hebben op woorden in de parafovea (i.e., woorden die naast een centraal gefixeerd woord in een zin staan). Hiervoor plannen we gebruik te maken van oogbewegingen.