Project

Een syntactisch geannoteerd corpus van Zuidnederlandse Dialecten