Project

Een studie van de rechtspraak over maatschappelijke dienstverlening en het recht op maatschappelijke integratie van het jaar 2012

Code
160H3413
Looptijd
07-05-2013 → 09-04-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
maatschappelijke dienstverlening
 
Projectomschrijving

Werkwijze

Het gaat om circa 4000 vonnissen en arresten. Om geen tijd te verliezen zou er onmiddellijk na het

lezen van een vonnis of arrest een schriftelijke neerslag moeten gebeuren. Eerst alles lezen en

daarna ordenen lijkt niet opportuun gezien de massa beslissingen.

Daarom verkiezen wij eerst een gedetailleerd kader te bouwen gebaseerd op de vakliteratuur. In dit kader worden alle items opgenomen, zowel inhoudelijke als procedurele. Dit kader dient als kapstok voor iedere projectmedewerker. Bij het lezen van de beslissingen wordt dan de tekst onmiddellijk ondergebracht bij de juiste rubriek(en). Wij verkiezen uitsluitend in het Nederlands te werken, ook wat de Franstalige vonnissen en arresten betreft. Nadien wordt het geheel vertaald naar het Frans.

Methodologie

Zoals hoger aangegeven worden de arresten een na een gelezen en onmiddellijk nadien wordt de

relevante tekst ondergebracht in het kader dat vooraf ontworpen is. Er wordt thematisch met

doorlopende tekst gewerkt waarbij er door middel van voetnoten verwezen wordt naar de vonnissen

en arresten.

Iedere medewerker vult de tekst uit vonnissen en arresten in bij de juiste rubriek(en). De

coördinator van het project brengt de teksten samen en kijkt over geen overlappingen zijn. Hij zorgt er ook voor dat het geheel een leesbare tekst blijft.

Planning

De planning loopt over acht maanden. Indien er door onvoorziene omstandigheden vertraging zou

optreden, kan aldus het geheel nog binnen de gestelde termijn afgrond worden. Tijdens de eerste

twee weken wordt het kader gecreëerd. Vanaf dan kan er tekst uit de vonnissen en arresten

ondergebracht worden. In de loop van de vierde maand wordt er een tussentijds verslag opgemaakt:

hierin wordt zeker vermeld welke de tendensen zijn en welk aantal vonnissen en arresten reeds

verwerkt zijn. Er wordt verder gewerkt aan de analyse van de vonnissen en arresten tot maand zeven. Er is een maand voorzien voor de vertaling.