Project

Immanuel Kants deductie van de categorieën van kwantiteit als een opstap naar het verkennen van de relatie tussen formele en transcendentale logica en hun respectieve metafysische implicaties