Project

Response-to-intervention onderzoek om het leren van teksten te stimuleren aan het eind van het lager onderwijs. Het bevorderen van leerstrategiegebruik, tekstbegrip en kennisverwerving via gedifferentieerde mind map interventies.