Project

De functie van IRE1 als een regulator van apoptotische cel opname in macrofagen.