Project

De functie van IRE1 als een regulator van apoptotische cel opname in macrofagen.

Code
3F006220
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Cell death and senescence
    • Cell signaling
  • Medical and health sciences
    • Autoimmunity
    • Innate immunity
Trefwoorden
macrofagen verzwelging
 
Projectomschrijving

Macrofagen zijn gespecialiseerd in de opname van apoptotische cellen. Hierbij worden ze geconfronteerd met de moeilijke taak om hun eigen metabolisme aan te passen aan de influx van overtollige metabolieten uit opgenomen cellen. Alhoewel er in de afgelopen jaren verschillende sleutelcomponenten zijn geïdentificeerd, blijft het onduidelijk of er een overkoepelende signaalweg is die deze reactie stuurt. Eerder onderzoek van onze onderzoeksgroep heeft aangetoond dat in dendritische cellen (DCs), Inositol Requiring Enzyme 1 (IRE1), een ER-stress sensor van de ongevouwen eiwit respons (UPR), een cruciale rol speelt bij apoptotische celopname en hierbij wordt geactiveerd door een instroom van cholesterol. De UPR wordt traditioneel geassocieerd met secretorische cellen die omgaan met de toenemende vraag naar eiwitopvouwing. We hebben vastgesteld dat in DC's en Macs, er een hoge IRE1 activatie is in basale condities. Dit suggereert dat de functie van IRE1 verder reikt dan een goede monitoring van eiwitopvouwing. Over de rol van IRE1 in macrofagen is weinig bekend. We veronderstellen dat -net als in DCs- IRE1 een centrale rol kan spelen bij apoptotische celopname en bij de regulatie van daaropvolgende metabolische reacties. Om deze vraag te beantwoorden, zullen we gebruik maken van een knock-out muislijn die ons toelaat om IRE1 en zijn target XBP1 te deleteren specifiek in macrofagen, en zo de effecten op apoptotische celopname en op downstream genen te bestuderen.