Project

Voorschrijfgedrag, consumptie en het gebruik en afvalbeheer van antibiotica/biociden in België bij dierenartsen voor gezelschapsdieren en nutsdieren, inclusief een piloot studie rond een interventie voor optimaliseren van het voorschrijfgedrag van dierenartsen voor gezelschapsdieren