Project

PAOx voor antilichaam-geneesmiddelconjugaten

Acroniem
PAOx for ADCs
Code
F2016/IOF-CONTT/004
Looptijd
15-04-2016 → 14-04-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
 
Projectomschrijving

In vitro PoC ontwikkelen voor poly (2-oxazoline) anitobody-geneesmiddelconjugaten (PAOx-ADC's). De in vitro werkzaamheid van een op trastuzumab gebaseerd PAOx-ADC geladen met doxorubicine zal worden geëvalueerd tegen cellijnen die HER2-antigeendoelen tot expressie brengen die streven naar gelijke of hogere werkzaamheid vergeleken met Kadcyla als klinisch gebruikte benchmark