Project

Aankoop van materiaal in het kader van een wetenschappelijk onderzoek rond kinderkanker

Code
365D9116
Looptijd
21-10-2016 → 20-10-2018
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
    • Cancer biology
    • Cancer therapy
Trefwoorden
kinderkanker
 
Projectomschrijving

In het labo van Prof. Pieter Van Vlierberghe (Centrum Medische Genetica, Universiteit Gent) wordt onderzoek verricht naar het ontstaan van leukemie bij kinderen. Door het verwerven van nieuwe inzichten in de biologie van deze ziekte worden nieuwe behandelingen ontwikkeld die in de toekornst de zware chemotherapie behandelingen voor de kinderen volledig of gedeeltelijk zullen kunnenvervangen. Recent is het labo van Prof Van Vlierberghe verhuisd naar het nieuwe medisch onderzoeksgebouw (MRB2). Voor de ingebruikname van deze nieuwe labo faciliteiten dient ernieuwe labouitrusting aangekocht, oa. een nieuwe vriezer die noodzakelijk is voor de langdurig opslag van biologische rnaterialen. Het KKF zal een bijdrage leveren voor de aankoop van nieuwe uitrusting voor het lab van Prof. Pieter Van Vlierberghe.