Project

Versterken van de relatie landbouw en voedingsleer in de keten als middel voor verhoogde socio-economische ontwikkeling van de zuivelsector in Oeganda