Project

Nieuwe antibacteriële geneesmiddelen actief tegen DNAPol III

Code
179P08913
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2015
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
antibacteriële geneesmiddelen
 
Projectomschrijving

I) Opzetten van robuuste biochemische en cellulaire bacteriele testen voor de DNAe subccnheid van het

DNA pol III enzym van twee bacteriele species (i.e. Pseudomonas aeruginosa en Enterococcus.faecium).

Volgende succescriteria worden gedefinieerd:

Isolatie van gezuiverd en actief eiwit van beide stammen

Bet valideren van de kwaliteit en reproduceerbaarheid van de biologische testen met referentiestoffen

2) Uitvoeren van een vi1tuele screening en het doorzoeken van databanken om een collectie van chemische

stoffen samen te stellen voor een 'slimme' screening naar hits. Volgende succescriteria moeten tegen

302013 behaald worden:

Bet identificeren en aanleveren van ongeveer 10.000 synthetische stoffen voor screening

Het vastleggen van specifieke voorlopers voor het maken van extracten, afgeleid van 'creative

strains'. Daarnaast moet het werk opgezet worden (samen met de onderaannemer) om ongeveer 8.800

fracties voor screening aan te leveren.

3) Evalueren van de aangerijkte scrceningscollectie (objectief 2) naar actieve stoffen in de testen ontwikkeld

onder objectief 1.

4) Ontwikkeling van twee medicinale chemieprogramma's voor het ontdekken van nieuwe antibacteriC!e

geneesmiddelen. Volgende succcscriteria warden gedefinieerd:

Identificeren van aantrekkelijke hits uit de campagnes van primaire screening

Het initieren van programma's in synthetische chemie rond scaffolds in minimaal 2 hit-to-lead (H2L)

programma's

Het opzetten en onderhouden van goede contacten om de data te gebruiken die zullen voortkomen uit

de academische samenwerkingcn met de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel om het

uittekenen van nieuwe analogen te sturen.

I-let werken naar een structuur-activiteitsrelatie voor scaffolds in H2L en lead optimalisatie (LO) om

de chemie te sturen in de richting van een optimale balans tussen werkzaamheid en ADME

eigenschappen met een minimum aan toxische neveneffecten.

Het nomineren van stoffen voor verder gcvordcrde testen zoals PK en in vivo toxicologiemodellen

binncn 2 projecten die in LO fase gaan. Hieruit moet een kandidaat voor preklinische ontwikkeling

voortkomen.

5) Uitbouwen van de eigen expertise rond natuurlijke producten om onaflrnnkelijk te worden van de

onderaannemer. Volgende succescriteria moeten tegen 102014 behaald worden:

De bekwaamheid rond natuurlijke producten in huis ter beschikking hebben (inclusief

fermentatiecapaciteit tot 14L in volume, een eigen Iaboratoriumruimte, toestellen en competent

personeel).

Tegen het einde van hct programma in staat zijn om tot 90L fermentaties uit te voeren.