Project

Ontwikkeling van een nieuwe, geminiaturiseerde 18F merkingsmethode voor proteïnen en peptides, met 18F-FDG als bouwsteen