Project

Ontwikkeling van een nieuwe, geminiaturiseerde 18F merkingsmethode voor proteïnen en peptides, met 18F-FDG als bouwsteen

Code
3G058610
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
Trefwoorden
merkingsmethode
 
Projectomschrijving

Het in vivo in beeld brengen van biomerkers met behulp van multiple modaliteiten zoals PET, SPECT, CT en MRI zal in de toekomst meer en meer belangrijker worden voor de staging van patiënten en de indeling in behandelingsmodaliteiten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van polypeptiden en proteïnen gemerkt met een radio-isotoop waaronder 18F. In dit onderzoeksvoorstel wensen we het standaard radiofarmacon voor de PET, FDG, te gebruiken als bouwsteen voor de merking van 18F met proteïnen. Voordelen van deze strategie zijn de dagelijkse beschikbaarheid van FDG, ook voor centra die niet beschikken over een cyclotron en de eenvoud van de vooropgestelde synthese procedure, met gebruik van milde reactieomstandigheden, wat de toegankelijkheid bevordert. Aangezien veel liganden voor biomerkers extreem duur zijn, wordt simultaan gewerkt aan een miniaturisatietechniek waarbij gebruik zal gemaakt worden van microfluidica en capillaire chemie. Als bouwsteen (of bifunctionele spacer) voor de koppeling aan het FDG zullen verschillende maleimide of N-hydroxysuccinimide gederivatiseerde alkoxylamines gesynthetiseerd worden. Daarnaast zal een alternatief geëvalueerd worden waarbij gebruik gemaakt wordt van de click chemie op een azide gederivatiseerd proteïne. De ontwikkelde synthesemethodes zullen geëvalueerd worden op enkele biomerkers (αvβ5, Fascin-1 en IGF1R in combinatie met μPET.