Project

Manipulatie van fibroblast-gemedieerde proteolytische verknippingen in de cutane micro-omgeving van wonden en tumoren