Project

Weefselgeïntegreerde omics-ontcijfering van cellulaire en moleculaire response bij versterkte MYCN/ATR-CHK1 synthetische lethaliteit in hoogrisico neuroblastoma