Project

ICP Food Technology 2010-2011

Code
13V86710
Looptijd
01-10-2010 → 31-12-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
levensmiddelentechnologie
 
Projectomschrijving

De vorming en training van experten in het specifieke domein van de levensmiddelentechnologie en -engineering, waarbi de nadruk wordt gelegd op de productie van levensmiddelen, en de naoogst- en bewaartechnologie van biologische grondstoffen en afgewerkte voedingsmiddelen, typisch voor ontwikkelingslanden. Naast de academische en theoretische vorming wordt er ruim aandacht besteed aan meer praktisch en/of experimenteel werk in het laboratorium en de piloothal, en studie-uitstappen naar bedrijven. Op deze manier worden de levensmiddelenwetenschappen en - technologie vanuit verschillende inbalshoeken belicht, en worden specialisten gevormd die bekwaam zijn om verantwoordelijkheden te nemen in de levensmiddelensector.