Project

Onthullen van de relatieve bijdrage van koolstofverarming en hydraulisch falen in relatie tot de watergebruik strategieën van angiosperme soorten gedurende droogte geïnduceerde sterfte. ass