Project

Onthullen van de relatieve bijdrage van koolstofverarming en hydraulisch falen in relatie tot de watergebruik strategieën van angiosperme soorten gedurende droogte geïnduceerde sterfte. ass

Looptijd
01-10-2013 → 22-09-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • General biology
    • Plant biology
Trefwoorden
hydraulisch falen stamfotosynthese koolstof depletie droogtesterfte
 
Projectomschrijving

Gezien de verwachte toename in boomsterfte door toenemende droogtes veroorzaakt door klimaatverandering, zal dit onderzoek het belang van hydraulisch falen en koolstofdepletie in verschillende functionele boomtypes onderworpen aan verschillende droogte intensiteiten nagaan. Hierbij zal extra aandacht besteed worden aan intern CO2 als mogelijke koolstofbron voor fotosynthese in houtig weefsel aangezien dit aspect in huidige sterftestudies vaak wordt verwaarloosd.