Project

Geschiedenis in overheidsopdracht en de versmelting van geschiedschrijving en jurisdictie. Een comparatieve en geschiedfilosofische analyse van vier officiële historische commissies in Europa na 1989