Project

Geschiedenis in overheidsopdracht en de versmelting van geschiedschrijving en jurisdictie. Een comparatieve en geschiedfilosofische analyse van vier officiële historische commissies in Europa na 1989

Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Historical theory and methodology
    • History
  • Social sciences
    • Metalaw
Trefwoorden
historische commissies Geschiedfilosofie judicialisatie van geschiedenis
 
Projectomschrijving

In verscheidene landen zijn sinds het einde van de koude oorlog historische commissies opgericht om met het pijnlijke verleden af te rekenen. Dit project zet een comparatieve analyse op van vier post-1989 Europese historische commissies (de Duitse Enquete-commissie; de Zwitserse Bergier-commissie, het Nederlandse Srebrenica onderzoek en de Belgische Lumumba commissie) die bestudeerd zullen worden vanuit een empirisch en metahistorisch perspectief.