Project

ORGANIC: zelforganizerend recurrent neuraal leren voor taalverwerking