Project

ORGANIC: zelforganizerend recurrent neuraal leren voor taalverwerking

Acroniem
ORGANIC
Code
41T02309
Looptijd
01-04-2009 → 31-03-2012
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Arithmetic and logic structures
  • Computer architecture and organisation
  • Input, output and data devices
  • Analogue and digital signal processing
  • Other computer engineering, information technology and mathematical engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
spraakherkenning reservoir computing recurrente neurale netwerken handschriftherkenning
 
Projectomschrijving

ORGANIC baseert zic op eigenschappen van corticale architecturen en zelforganiserende neurodynamieken voor het ontwerpen van nieuwe cognitieve architecturen. De belangrijkste innovaties zijn het leren van diepe meerlagige architecturen op basis van recurrente netwerken gebruik makende van louter dynamische representaties en die zowel gesuperviseerde als ongesuperviseerde getraind worden. Deze technieken worden toegepast op grote-woordenschat spraakherkenning in ruisige omgevingen, en op handschrifteherkenning.